De opening van mijn  solo-expositie was heel erg bijzonder. Een mooi gedicht door Kees van Meel (zie pagina "op het Ontbolsteren" ) speciaal geschreven als weerklank op mijn kunstwerken en mooie woorden van Johan Broses (oud-directeur Kunstbalie). Het weekeinde was voor mij en de vele bezoekers meer dan succesvol. Minstens 300 belangstellenden kwamen met respect de kunstwerken bewonderen. De reacties zijn overtuigend waardoor ik van meerdere bezoekers het vertrouwen heb gekregen om werken in opdracht te maken. Met trots waardeer ik de belangstelling en wil graag alle mensen bedanken voor de waardering die ik heb gekregen voor deze expositie. Vanwege waardering wil ik met komende expositie de belangstelling continueren en heb ik een  nieuwe solo-expositie medio 2011in Etten-Leur gepland.


Jacqueline Braat