Informatie Jacqueline Braat       

Geboren en getogen in Zundert, werd Jacqueline de liefde voor kunst en poëzie met de paplepel ingegoten. Het werk van Vincent van Gogh en de dichtkunst van Henriëtte Roland Holst waren de basis voor haar brede interesse in de kunsten.

Jacqueline studeerde beeldende vorming aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam en slaagde voor haar eerste graads lerarenopleiding in 2006. Op het moment is ze drie dagen per week werkzaam als docent beeldende vorming, kunstvorming en techniek aan de HR-pabo in Rotterdam. De overige dagen besteedt ze aan haar werk als kunstenares.

Jacquelines werk is zeer visueel. Communicatie in de breedste betekenis van het woord staat centraal in haar werk. Spiritualiteit en de dagelijkse ontmoetingen met haarzelf en haar omgeving spelen een belangrijke rol in haar werk. Geïnspireerd door de schoonheid en de kwetsbaarheid van het leven, probeert ze haar ervaringen tot leven te wekken met krachtige kleuren en sterke lijnen. Inmiddels heeft ze een duidelijke handtekening waarin kleur (ze maakt haar eigen verf) en haar sterke lijnen kenmerkend zijn.

 

 

 

-------------------------

Welcome to Jacqueline Braat’s website 

Born and raised in Zundert, Jacqueline Braat's love of of art and poetry has always been there. Vincent van Gogh' s painting as well as Henriëtte Roland Holst's poetry were the basis for her broad interest in the arts. 

Jacqueline studied visual education at Willem de Kooning Academy in Rotterdam and finished her study successfully in 2005. At the moment she works as a teacher of visual and art education and technology at HR-pabo in Rotterdam for three days a week. The rest of the week she is a full-time artist. 

Jacqueline Braat's work is highly visual and communication in the broadest sense of the word is central. Spirituality and the daily contacts with her environment play an important part in her work. Inspired by the beauty and vulnerability of life, she tries to make her experiences come to life with powerful colours and strong lines. She has developed a clear signature in which colour (she makes her own paint) and her strong lines are characteristic.